KONTAKT

Styrelsen

Anne Landin (3C), Ordförande, tel. nr. 0705 – 22 77 40
Olle Olsson (3C), Vice ordförande, tel. nr. 0705 – 37 87 08
Lennart Bensefelt (3A), Kassör, tel. nr. 0768 – 95 88 11
Alf Svensson (3D), Sekreterare, tel, nr. 0768 – 75 77 00
Mirtha Robert (3D), Ledamot (kontaktperson), tel. nr. 0760 – 46 58 47
Patrick Nilsson (3D), Suppleant, tel. nr, 0733 – 36 55 46
Adam Zeyara (3C), Suppleant, tel. nr. 0736 – 54 40 39

E-post adress

info.bryggeriet@gmail.com

Gatuadress

Norra Promenaden 3D, 222 40 Lund

Organisationsnummer

716406-8749

Faktureringsadress

Brf Bryggeriet
Ftg-nr 412
FE 754
838 74 FRÖSÖN

E-post adress

faktura@bblick.se

Övriga adresser