KONTAKT

Styrelsen

Anne Landin (3C), Ordförande, tel. nr. 0705 – 22 77 40
Olle Olsson (3C), Vice ordförande, tel. nr. 0705 – 37 87 08
Lennart Bensefelt (3A), Kassör, tel. nr. 0768 – 95 88 11
Patrick Nilsson (3D), Sekreterare, tel, nr. 0733 – 36 55 46
Paul Ludvig Meijerbom Nilsson (3B), Suppleant, tel. nr. 0709 – 99 34 36
Lucas Lissner (3D), Suppleant, tel.nr. 0733-61 24 74

E-post adress

info.bryggeriet@gmail.com

Gatuadress

Norra Promenaden 3D, 222 19 Lund

Organisationsnummer

716406-8749

Faktureringsadress

Brf Bryggeriet
Ftg-nr 412
FE 754
838 74 FRÖSÖN

E-post adress

faktura@bblick.se

Övriga adresser