HISTORIA

kvbryggeriet

I Kvarteret Bryggeriet har det sannolikt bryggts öl i 400 år.

K. Arne Blom skriver om det i skriften (Lund Bryggeri AB)

I bevaringsprogrammet Lund finns mer att läsa.