BRANDSKYDD

BRANDSKYDD

uppdaterad 130314

Styrelsen har ansvaret för brandskyddet i fastigheten och bestämmer vilka regler som gäller- och bostadsrättsinnehavaren har ansvaret för brandskyddet i sin lägenhet där krav på  fungerande  brandvarnare gäller.

De grundläggande principerna för  brandskydd som föreningen har sen många år  utgör en bra grund för brandskyddet och dessa principer  gäller tills dess styrelsen annorlunda bestämmer.

1. Alla lägenheter måste ha fungerande brandvarnare och i brf Bryggeriet är det bostadsrättsinnehavarens ansvar att tillse att en fungerande brandvarnare finns.  Fungerande brandvarnare är också ett krav från Räddningstjänsten Syd  

2. Att hålla trapphusen och källargångarna fria från brandbelastande material  och hålla utrymningsvägarna fria ur utrymningssynpunkt är grundläggande krav för god brandsäkerhet som  brandmyndigheten haft i många år.

Föreningens nuvarande policy som är sammanfattat  i Bryggaren dec 2005 har sin grund i hur brandväsendet i Lund och övriga kommuner såg på brandsäkerheten 2005 och tidigare och krävde vid sina besiktningar. En bra och säker policy som är grunden i vårt säkerhetstänkande i Bryggeriet.

”Trapphus måste hållas tomma”
”Inga som helst föremål får förvaras i trapphusen. Barnvagn, rullator, osv. måste tas in i
lägenheten eller ställas i de avsedda utrymmena vid entréerna. Detta är ett generellt
säkerhetskrav (framkomlighet vid utrymning) som ingen kan ges dispens från. Likaså är det otillåtet att förvara något i källargångarna.”

3. I garaget får inget brandbelastande material förvaras- 4 extra däck och nödvändig utrustning till bilen tillåts men inget annat!

 

VAD GÖR JAG OM DET BRINNER ?

Klicka på länk för kort animering med ljud som Räddningtjänsten Syd gjort så påminns du om vad som gäller.

Även denna realistiska 3 minuters video påminner om hur du ska agera

Det finns många mer bra tips för dig som bostadsrättsägare på Räddningstjänsten Syd webplats 

130315

Bengt Agert